Близо 40% от територията на страната е демографска пустиня

Задълбочава се се проблемът със зоните у нас, които се [...]